Karol Paszek - płowy '808'

Golebie w trakcie dodawania