Aukcje - kliknij!!!Gołębie od najlepszych hodowców

#1356 B-13-2184228 oryg.Vanwinkel
RODOWÓD
500.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#1878 PL-0194-13-2236 - Chłopecki Mariusz
150.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#1881 PL-0196-15-81
100.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#1891 PL-0348-10-5989
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#1971 Matuszny Wacław PL-030-17-5934
500.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2235 B-15-2064337 - oryg. Jef Vanwinkel
400.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2236 B-16-2139214 - oryg. Jef Vanwinkel
400.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2238 B-16-2139258 - oryg. Jef Vanwinkel
400.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2496 DV-02887-12-342- oryg. Hans Hirn
RODOWÓD
400.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2631 PL-053-15-2279 - oryg. Oleksiak Zbigniew
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
14 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:36:27
#2659 B-11-4249968 - oryg. Geert Vanrenterg
RODOWÓD
300.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2797 PL-03-17-24692 - oryg. Paweł i Robert Baranowscy
RODOWÓD
3000.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2798 PL-03-17-24694 - oryg. Paweł i Robert Baranowscy
RODOWÓD
3000.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2802 PL-03-12-4975 - oryg. Paweł i Robert Baranowscy
RODOWÓD
2000.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2885 NL-17-1862716 - oryg. Herman Beverdam
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2899 NL-17-1862747 - oryg. Herman Beverdam
RODOWÓD
600.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2959 NL-07-1256501 - Likwidacja rozpłodu - Artur Smorąg
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2988 DV-09715-17-633 - oryg. Muhl Reinhard
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2989 DV-09715-17-634 - oryg. Muhl Reinhard
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#2995 DV-09715-17-653 - oryg. Muhl Reinhard
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3005 DV-09715-17-663 - oryg. Muhl Reinhard
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3012 DV-03083-12-573 - G & H. Schilling - oryg. po DAS ASS
RODOWÓD
500.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3039 DV-09715-17-539 - oryg. Muhl Reinhard
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3041 DV-09715-17-568 - oryg. Muhl Reinhard
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3049 DV-09715-17-642 - oryg. Muhl Reinhard
RODOWÓD
380.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3344 B-17-6032344- oryg. Ulrich Lemmens
RODOWÓD
2500.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3345 B-17-6032346- oryg. Ulrich Lemmens
RODOWÓD
2500.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3372 PL-0274-11-13672
70.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3383 B-17-6032328- oryg. Ulrich Lemmens
RODOWÓD
7000.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3478 B-13-2189948 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3480 B-15-2064186 - oryg. Jef Vanwinkel
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3490 B-16-2104850 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3491 B-16-2104871 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3495 B-16-2139117 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3538 DV-09696-12-262 - gołąb z rozpłodu Franz Holz
130.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3592 B-16-2122149 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3593 B-16-2122126 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3595 B-16-2104468 oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3598 B-15-2064161 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3607 B-16-2104348 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3609 B-16-2139202 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3611 B-15-2064173 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3612 B-16-2141057 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3614 B-16-2141056 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3621 B-13-2188243 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3622 B-15-2301574 - oryg. Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3722 DV-02371-16-195 - gołąb z rozpłodu Franz Holz
120.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3767 PL-0162-14-6550 - Gołąb z rozpłodu Piątkowski Wojciech
120.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3768 PL-0162-15-6474 - Gołąb z rozpłodu Piątkowski Wojciech
120.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3801 B-15-2064238 - Jef Vanwinkel
RODOWÓD
400.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3827 PL-0275-15-1243 - gołąb z rozpłodu Mariusz Sadawa
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3864 B-13-3096544 - oryg. Norman - z rozpłodu Mieczysław Glandys
RODOWÓD
1800.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3867 B-14-6193760 - oryg. Grootjans - z rozpłodu Mieczysław Glandys
RODOWÓD
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3868 B-16-6275932 - oryg. Joosen Jos - z rozpłodu Mieczysław Glandys
RODOWÓD
1500.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3934 DV-09536-17-90 - oryg. Ryszard Rojek
RODOWÓD
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3968 PL-0166-12-414
80.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3993 DV-03904-14-502 - André Köhler – Heinz Meier
RODOWÓD
300.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3994 DV-03904-14-525 - Andre Köhler - Heinz Meier
RODOWÓD
300.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3996 DV-03904-15-594 - Andre Köhler - Heinz Meier
RODOWÓD
300.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#3999 DV-03904-16-1201 - Andre Köhler - Heinz Meier
RODOWÓD
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4011 DV-03904-17-1090 - Andre Köhler - Heinz Meier
RODOWÓD
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4012 DV-03904-17-1206 - Andre Köhler - Heinz Meier
RODOWÓD
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4020 DV-03904-17-973 - André Köhler - Heinz Meier
RODOWÓD
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4022 DV-0919-11-1633 - André Köhler – Heinz Meier
RODOWÓD
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4035 B-11-2142999 - Lambrechts - Lismont
RODOWÓD
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4046 DV-3639-14-724 - Stefan Koschnitzki -Mistrz Niemiec 2017
RODOWÓD
800.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4161 B-16-1094429 - Frank Scherens & Louis Vangramberen
RODOWÓD
600.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4208 B-16-1094700 - Frank Scherens & Louis Vangramberen
RODOWÓD
600.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4212 NL-18-1386049 - oryg. Jos Evers
RODOWÓD
180.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
52 minut 18 sekund

Zakończenie aukcji:
20:14:04
#4213 B-11-6103277 -oryg. Op. De Beeck - Baetens BELGIA
RODOWÓD
300.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4214 B-12-6103730 -oryg. Op. De Beeck - Baetens BELGIA
RODOWÓD
250.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4215 B-14-6095140 -oryg. Op. De Beeck - Baetens BELGIA
RODOWÓD
250.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4216 B-14-6031466 -oryg. Broeckx Niels BELGIA
RODOWÓD
250.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4217 B-13-6071354 - oryg. Broeckx Niels BELGIA
RODOWÓD
250.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4219 DV-05073-09-316 -oryg. Hornung Adolf NIEMCY
RODOWÓD
180.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4221 DV-05073-17-783 - oryg. Hornung Adolf NIEMCY
RODOWÓD
180.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4228 NL-15-1205570 oryg. J. Bos HOLLAND
RODOWÓD
180.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4229 NL-13-1693504 oryg. P. Wemmenhove HOLLAND
RODOWÓD
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4235 NL-16-1045682
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4241 NL-16-1748958
RODOWÓD
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4242 NL-16-1747881
RODOWÓD
200.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4249 B-09-2100751 oryg.Herbots
RODOWÓD
800.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4251 PL-0419-14-2333 oryg. Sadawa Mariusz
RODOWÓD
400.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4254 PL-0187-11-768 - klasa sport ,,F''
500.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 52 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:38
#4256 PL-0222-16-6388
RODOWÓD
180.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 52 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:38
#4257 PL-0287-16-898
RODOWÓD
180.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 52 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:38
#4259 PL-0193-16-10054
RODOWÓD
180.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 52 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:38
#4278 PL-0178-17-7634- Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
150.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#4279 PL-0275-15-19111- Dzwonkowski Arkadiusz
60.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#4280 PL-0266-17-596 - oryg.Pielesiak Leszek
70.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#4282 PL-0275-18-1919- Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
60.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#4290 PL-0275-18-15720- Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
80.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4294 PL-0275-18-15739- Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
80.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4312 PL-0125-18-3827 oryg. Krystian Kahler
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
52 minut 10 sekund

Zakończenie aukcji:
20:13:56
#4313 PL-0125-18-3828 oryg. Krystian Kahler
350.00 PLN
0 2 dni 13 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:00
#4316 PL-0125-18-3915 oryg. Krystian Kahler
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
52 minut 10 sekund

Zakończenie aukcji:
20:13:56
#4319 PL-0125-18-3995 oryg. Krystian Kahler
350.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
52 minut 10 sekund

Zakończenie aukcji:
20:13:56
#4382 DV-09993-10-1285-Bernd Keuthen
RODOWÓD
150.00 PLN
0 2 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4390 FINAŁ 148 MIEJSCE - Piekutowski-Wiśniewski - 7 DRUŻYNA 2018 - PL-041-18-2843
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
18 minut 52 sekund

Zakończenie aukcji:
21:40:38
#4391 FINAŁ 547 MIEJSCE - Piekutowski-Wiśniewski - 7 DRUŻYNA WG 2018 - PL-041-18-3213
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
24 minut 4 sekund

Zakończenie aukcji:
21:45:50
#4392 FINAŁ 385 MIEJSCE - Piekutowski-Wiśniewski - 7 DRUŻYNA WG 2018 - PL-041-18-2841
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
29 minut 4 sekund

Zakończenie aukcji:
21:50:50
#4421 FINAŁ 649 MIEJSCE - 12 DRUŻYNA WG 2018 - DOMINIAK & KURCZOBA - PL-0190-18-121
200.00 PLN
0 12 godzin
53 minut 25 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:11
#4453 FINAŁ 657 MIEJSCE - KLIMCZAK JERZY 6 - NL-18-1343181
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
43 minut 31 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:17
#4457 FINAŁ 520 MIEJSCE - OLCZYK ZDZISŁAW 1 - PL-0153-18-5646
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
19 minut 2 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:48
#4461 FINAŁ 869 MIEJSCE - STAROŃ KAZIMIERZ 3 - PL-0169-18-460
200.00 PLN
0 11 godzin
58 minut 46 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:32
#4463 FINAŁ 935 MIEJSCE - KOLUS & WITCZAK 1 - PL-0181-18-2238
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
28 minut 57 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:43
#4464 FINAŁ 232 MIEJSCE - SEROKA KRZYSZTOF 5 - PL-018-18-6417
200.00 PLN
0 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4465 FINAŁ 959 MIEJSCE - SEROKA KRZYSZTOF 3 - PL-018-18-6425
200.00 PLN
0 12 godzin
43 minut 29 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:15
#4467 FINAŁ 1003 MIEJSCE - SEROKA KRZYSZTOF 3 - PL-018-18-6443
200.00 PLN
0 12 godzin
53 minut 16 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:02
#4472 FINAŁ 217 MIEJSCE - GÓRKA MARIAN 2 - PL-0198-18-6223
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
13 minut 56 sekund

Zakończenie aukcji:
20:35:42
#4479 FINAŁ 1033 MIEJSCE - HAŁAT BOGDAN I DANIEL 1 - PL-021-18-6191
200.00 PLN
0 13 godzin
43 minut 17 sekund

Zakończenie aukcji:
21:05:03
#4480 FINAŁ 562 MIEJSCE - PAWLAK JACEK 1 - PL-0216-18-5807
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
48 minut 27 sekund

Zakończenie aukcji:
21:10:13
#4482 FINAŁ 988 MIEJSCE - ROJEK RYSZARD 1 - PL-0220-18-1053
200.00 PLN
0 13 godzin
59 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
21:20:59
#4483 FINAŁ 1019 MIEJSCE - ROJEK RYSZARD 1 - PL-0220-18-1054
200.00 PLN
0 5 dni 14 godzin
3 minut 20 sekund

Zakończenie aukcji:
21:25:06
#4484 FINAŁ 1029 MIEJSCE - ROJEK RYSZARD 3 - PL-0220-18-1066
200.00 PLN
0 14 godzin
8 minut 56 sekund

Zakończenie aukcji:
21:30:42
#4485 FINAŁ 202 MIEJSCE - KACPERSKI CEZARY 1 - PL-0222-18-5088
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 14 godzin
13 minut 26 sekund

Zakończenie aukcji:
21:35:12
#4487 FINAŁ 725 MIEJSCE - DROBNY ADAM i GRZEGORZ 1 - PL-024-18-5750
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 14 godzin
24 minut 4 sekund

Zakończenie aukcji:
21:45:50
#4488 FINAŁ 264 MIEJSCE - CZAPLIŃSKA RENATA, JAKUB I KRYSTIAN - PL-0245-18-813
200.00 PLN
0 1 dni 14 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:50:00
#4490 FINAŁ 640 MIEJSCE - MROWIEC JERZY i MAŁGORZATA 1 - PL-0261-18-2787
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
22:00:27
#4492 FINAŁ 343 MIEJSCE - KUTKOWSKI LESZEK 1 - PL-0271-18-45
200.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
44 minut 8 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:54
#4495 DOLOT - PODPORA & BRONISZEWSKI - PL-0274-18-7371
200.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
58 minut 33 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:19
#4499 FINAŁ 465 MIEJSCE - JAGUŚ ROMAN - PL-0275-18-5997
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
13 minut 34 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:20
#4500 FINAŁ 963 MIEJSCE - POPIÓŁ JANUSZ 2 - PL-0284-18-548
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
18 minut 45 sekund

Zakończenie aukcji:
18:40:31
#4501 FINAŁ 1033 MIEJSCE - HAŁAT BOGDAN & DANIEL 1 - PL-0296-18-6191
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
23 minut 49 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:35
#4503 FINAŁ 849 MIEJSCE - PYTEL PIOTR 2 - PL-0315-18-9781
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
33 minut 42 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:28
#4508 FINAŁ 243 MIEJSCE - ZABŁOTNY JANUSZ 1 - PL-0326-18-715
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
45 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:07:00
#4509 FINAŁ 1039 MIEJSCE - GRANICA TEAM - PL-0327-18-6446
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
3 minut 31 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:17
#4511 FINAŁ 517 MIEJSCE - KLABAN & DURKIEWICZ & BRAUER - PL-0339-18-12105
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
8 minut 27 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:13
#4512 FINAŁ 651 MIEJSCE - KUROPATWA ROMUALD - PL-0339-18-6333
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
13 minut 31 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:17
#4517 FINAŁ 309 MIEJSCE - DZIURZYŃSKI GRZEGORZ - PL-0361-18-3556
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
33 minut 47 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:33
#4520 FINAŁ 1024 MIEJSCE - TOMALA Adam i Ireneusz 2 - PL-0408-18-830
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
48 minut 43 sekund

Zakończenie aukcji:
20:10:29
#4523 FINAŁ 659 MIEJSCE - CZARNOCKI ANDRZEJ 2 - PL-0414-18-18038
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
3 minut 34 sekund

Zakończenie aukcji:
20:25:20
#4524 FINAŁ 156 MIEJSCE - CZARNOCKA MILENA - PL-0414-18-18166
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
3 minut 35 sekund

Zakończenie aukcji:
20:25:21
#4525 FINAŁ 932 MIEJSCE - KAŁUŻA STANISŁAW 3 - PL-0414-18-2504
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
8 minut 35 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:21
#4528 FINAŁ 453 MIEJSCE - SZKLARZ - PL-04-18-8684
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 13 godzin
24 minut 1 sekund

Zakończenie aukcji:
20:45:47
#4530 FINAŁ 608 MIEJSCE - LESZKO JACEK - PL-0447-18-7588
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
33 minut 46 sekund

Zakończenie aukcji:
20:55:32
#4534 FINAŁ 707 MIEJSCE - SPRYCHA EWA 3 - PL-0468-18-11607
200.00 PLN
0 13 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:15:00
#4537 FINAŁ 516 MIEJSCE - MUĆKA J+Ł 2 - PL-0468-18-581
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:30:00
#4538 FINAŁ 423 MIEJSCE - LINOWSKI ZBIGNIEW 1 - PL-0475-18-9330
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
12 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:34:00
#4540 FINAŁ 684 MIEJSCE - FRU FRU - PL-0481-18-2537
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
34 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:56:00
#4541 FINAŁ 313 MIEJSCE - KRZYZIŃSKI BOGDAN - PL-0482-18-2724
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:50:00
#4543 FINAŁ 105 MIEJSCE - MUCHA WOJCIECH 1 - PL-066-18-9438
RODOWÓD
200.00 PLN
0 14 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
22:15:00
#4585 FINAŁ 661 MIEJSCE - Migiel Team - PL-0237-18-6342
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 10 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#4586 FINAŁ 1043 MIEJSCE - Szczęsny Rafał 4 - PL-0275-18-5630
200.00 PLN
0 4 dni 10 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:00
#4591 FINAŁ 950 MIEJSCE - Zabłotny Janusz - PL-0326-18-604
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#4593 FINAŁ 303 MIEJSCE -Ceremuga Kazimierz - PL-024-18-39
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:40:00
#4595 FINAŁ 512 MIEJSCE - Machelski Witold 1 - PL-0156-18-1391
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:00
#4598 FINAŁ 574 MIEJSCE - Dudek Tomasz 3 - PL-0318-18-5932
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:00
#4600 DOLOT -Sprycha Łukasz 7 - PL-0468-18-11611
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:00
#4602 FINAŁ 865 MIEJSCE -Dominiak - Kurczoba - PL-0190-18-122
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
4 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:26:00
#4605 FINAŁ 497 MIEJSCE - Seroka Krzysztof 3 PL-018-18-6449
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
14 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:36:00
#4606 FINAŁ 496 MIEJSCE -Team Edyta i Ben 1 PL-0103-18-16423
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:00
#4609 FINAŁ 810 MIEJSCE -Tchórzewski - Skrobas PL-0468-18-10745
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#4611 FINAŁ 627 MIEJSCE - Popiół Janusz 1 PL-0284-18-524
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
33 minut 17 sekund

Zakończenie aukcji:
20:55:03
#4613 FINAŁ 629 MIEJSCE - Lar Krzysztof 1 PL-0103-18-23
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
43 minut 59 sekund

Zakończenie aukcji:
21:05:45
#4616 FINAŁ 231 MIEJSCE - Krzyziński Bogdan PL-0482-18-2705
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
58 minut 17 sekund

Zakończenie aukcji:
21:20:03
#4617 FINAŁ 655 MIEJSCE - Andrzej i Bogdan 3 UKR-18-2255573
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
3 minut 17 sekund

Zakończenie aukcji:
21:25:03
#4618 FINAŁ 61 MIEJSCE - FRU FRU PL-0481-18-2543
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
8 minut 17 sekund

Zakończenie aukcji:
21:30:03
#4620 DOLOT - KOWALSKI CZESŁAW PL-0220-18-1523
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
23 minut 17 sekund

Zakończenie aukcji:
21:45:03
#4635 FINAŁ 787 MIEJSCE - CHŁOPEK ANDRZEJ 2 - PL-0357-18-4473
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
33 minut 20 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:06
#4636 FINAŁ 464 MIEJSCE - CZAPLIŃSKI TOMASZ 1 - PL-0243-18-3252
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
38 minut 50 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:36
#4638 FINAŁ 1038 MIEJSCE - ŁAWICKI PIOTR 1 - PL-042-18-77
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
48 minut 28 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:14
#4639 FINAŁ 546 MIEJSCE - CZAPLIŃSKI TOMASZ 2 - PL-0344-18-6077
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
53 minut 42 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:28
#4646 FINAŁ 811 MIEJSCE - DUDEK TOMASZ 3 - PL-0318-18-5982
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4647 FINAŁ 788 MIEJSCE - SEROKA KRZYSZTOF 5 - PL-018-18-6414
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
43 minut 15 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:01
#4652 FINAŁ 802 MIEJSCE - BISKUP WOJCIECH - PL-024-18-950
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
8 minut 43 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:29
#4653 FINAŁ 487 MIEJSCE - PAŁYGA GRZEGORZ - PL-092-18-5307
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
13 minut 55 sekund

Zakończenie aukcji:
20:35:41
#4654 FINAŁ 286 MIEJSCE - SPRYCHA EWA 2 - PL-0468-18-11446
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
19 minut

Zakończenie aukcji:
20:40:46
#4681 FINAŁ 1030 MIEJSCE - POPŁAWSKI MIECZYSŁAW PL-0441-18-1014
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 10 godzin
48 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:07
#4683 DOLOT - ADRIAN LECH - PL-053-18-339
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
13 minut 24 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:10
#4684 FINAŁ 1010 MIEJSCE - DROBNY ADAM I GRZEGORZ 1 - PL-024-18-8905
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
18 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:27
#4687 FINAŁ 401 MIEJSCE - DZWONKOWSKI MAREK 1 - PL-0275-18-8171
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
29 minut 4 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:50
#4691 FINAŁ 540 MIEJSCE - PIASECKI ZBIGNIEW 2 - PL-0221-18-6302
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
34 minut 12 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:58
#4694 DOLOT - BERND WULHORST 2 - DV-08600-18-628
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 30 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:16
#4695 DOLOT - KLIMCZAK JERZY 5 - PL-0190-18-7189
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
43 minut 33 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:19
#4696 FINAŁ 541 MIEJSCE - BEJM MAREK 2 - PL-0479-18-9566
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
48 minut 39 sekund

Zakończenie aukcji:
20:10:25
#4701 FINAŁ 789 MIEJSCE - BRACIA BORZĘCCY PL-0354-18-6707
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 10 godzin
53 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:07
#4702 FINAŁ 358 MIEJSCE - Migodziński Piotr i Patryk 1 PL-0356-18-11559
200.00 PLN
0 5 dni 10 godzin
58 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:07
#4703 FINAŁ 251 MIEJSCE - RORAT + GÓRNIK PL-045-18-2247
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 11 godzin
3 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:07
#4704 FINAŁ 194 MIEJSCE - SPRYCHA NIKOLA PL-0468-18-11429
200.00 PLN
0 5 dni 11 godzin
8 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:07
#4709 FINAŁ 330 MIEJSCE - WCISŁO MAREK - PL-0352-18-3233
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
8 minut 23 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:09
#4712 FINAŁ 228 MIEJSCE - OTARI - ZUZIA - GOSIA - PL-0352-18-3312
200.00 PLN
0 5 dni 10 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#4713 FINAŁ 680 MIEJSCE - GRODNY ANDRZEJ PL-0314-18-8811
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
23 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:07
#4715 FINAŁ 874 MIEJSCE - ANDRZEJ I BOGDAN 2 UKR-18-2255204
200.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
33 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:07
#4717 FINAŁ 428 MIEJSCE - LASKOWSKI ROMAN PL-010-18-3713
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
58 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:07
#4718 DOLOT- FUNKCJONARIUSZ TEAM PL-0369-18-6943
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
3 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:07
#4719 FINAŁ 929 MIEJSCE NIKOLA PL-0468-18-11629
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
13 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:07
#4721 DOLOT - MOSKAL KRZYSZTOF 2 PL-0395-18-11690
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
28 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:07
#4722 DOLOT - SZKLARZ - PL-04-18-8665
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
8 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:07
#4727 FINAŁ 470 MIEJSCE - SPRYCHA HUBERT 1 - PL-0468-18-11615
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
43 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:07
#4729 FINAŁ 258 MIEJSCE -PIASECKI ZBIGNIEW 1- PL-0221-18-6311
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
53 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:07
#4734 FINAŁ 596 MIEJSCE - PIĄTKOWSKI KRZYSZTOF 2 - PL-0490-18-3216
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
18 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
20:40:07
#4735 FINAŁ 822 MIEJSCE - GRODNY ANDRZEJ - PL-0314-18-8823
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
23 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
20:45:07
#4738 FINAŁ 8754 MIEJSCE -RAJSZ WIESŁAW 1 PL-0147-18-5568
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
38 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:07
#4740 FINAŁ 199 MIEJSCE - KOSTRZEWSKI ŁUKASZ - PL-0367-18-12038
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
48 minut 21 sekund

Zakończenie aukcji:
21:10:07
#4748 FINAŁ 618 MIEJSCE - CZAPLIŃSKA RENATA, JAKUB I KRYSTIAN 2 - PL-0344-18-8017
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#4752 FINAŁ 568 MIEJSCE - CZAPLIŃSKA RENATA, JAKUB I KRYSTIAN 1 - PL-0245-18-841
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#4781 DOLOT - KOZAK ARTUR - S-94-18-45
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:50:00
#4811 FINAŁ 967 MIEJSCE - KRAJEWSKI I ULATOWSKI - PL-042-18-21176
200.00 PLN
0 10 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:00
#4830 FINAŁ 690 MIEJSCE - GRABKA PIOTR 4 - PL-0444-18-304
200.00 PLN
0 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#4845 FINAŁ 251 MIEJSCE - RORAT I GÓRNIK - PL-045-18-2247
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#4847 FINAŁ 468MIEJSCE - PZHGP MAKÓW 024 - PL-024-18-6120
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#4851 FINAŁ 913 MIEJSCE - PYTEL PIOTR 1 - PL-0314-18-3181
200.00 PLN
0 11 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#4854 FINAŁ 533 MIEJSCE - Stanisław Wojciech Dariusz Roda - PL-0296-18-2181
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:00
#4856 FINAŁ 297 MIEJSCE - RORAT ANNA - PL-045-18-10621
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#4857 FINAŁ 201 MIEJSCE - ADRIAN LECH 1 - PL-053-18-329
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#4859 FINAŁ 937 MIEJSCE - DROBNY A +G 2 - PL-024-18-5743
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#4860 FINAŁ 796 MIEJSCE - DCZAPIŃSKI TOMASZ 14- PL-0245-18-826
200.00 PLN
0 11 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:00
#4861 FINAŁ 872 MIEJSCE - ANDRZEJEWSKI ZYGMUNT - PL-0324-18-2106
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#4862 FINAŁ 571 MIEJSCE - DUDEK TOMASZ 3 - PL-0318-18-5931
200.00 PLN
0 11 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:00
#4863 FINAŁ 931 MIEJSCE - ZABLOTNY JANUSZ 3 - PL-0326-18-664
200.00 PLN
0 12 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:00
#4864 FINAŁ 716 MIEJSCE - GRANICA TEAM - PL-0327-18-6449
RODOWÓD
200.00 PLN
0 13 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:15:00
#4866 FINAŁ 885 MIEJSCE - CZAPLIŃSKI TOMASZ 1- PL-0243-18-3214
RODOWÓD
200.00 PLN
0 13 godzin
39 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:01:00
#4867 FINAŁ 577 MIEJSCE - MATUSZNY 1 - PL-027-18-283
RODOWÓD
200.00 PLN
0 12 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:00
#4868 FINAŁ 353 MIEJSCE - BEJM MAREK 2 - PL-0479-18-9689
RODOWÓD
200.00 PLN
0 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4876 FINAŁ 213 MIEJSCE - ANDRZEJ I BOGDAN 1 - UKR-18-2255166
200.00 PLN
0 13 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:35:00
#4877 FINAŁ 292 MIEJSCE - ŁATA DARIUSZ 2 - PL-0193-18-6033
RODOWÓD
200.00 PLN
0 13 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:40:00
#4882 FINAŁ 779 MIEJSCE - WODZISŁAWSKI ZBIGNIEW 1 PL-0396-18-1257
RODOWÓD
200.00 PLN
0 13 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:00
#4888 FINAŁ 493 MIEJSCE - PYTEL PIOTR 2 - PL-0314-18-457
200.00 PLN
0 14 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:25:00
#4894 FINAŁ 506 MIEJSCE - LICA MAREK 1 - PL-0296-18-5023
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:00
#4898 FINAŁ 3 MIEJSCE - DROMADIERY - PL-0414-18-25494 - 4 AS Z CAŁOŚCI
RODOWÓD
120.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#4900 FINAŁ 4 MIEJSCE - MIROSŁAW SĘCZYK - PL-0385-18-2035
RODOWÓD
120.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#4901 FINAŁ 5 MIEJSCE - MAREK SPOSÓB - PL-09-18-10371
120.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:00
#4910 FINAŁ 14 MIEJSCE - MAREK SPOSÓB - PL-0918-10362
120.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#4911 FINAŁ 15 MIEJSCE - S.KUCZEWSKI I B.WOJE- PL-0441-18-275
120.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#4914 DOLOT - PL-0414-18-8843 WP i PW
120.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:00
#4918 DOLOT - PL-010-18-18475 - Czaple
120.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#4920 DOLOT - PL-07-18-401 - Mirosław Kamiński
120.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:10:00
#4921 DOLOT - PL-0414-18-8805 - WP i PW
170.00 PLN
golabek27
1 7 dni 12 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:10:00
#4923 DOLOT - PL-09-18-4320 - Wiesław Zabielski
RODOWÓD
120.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:00
#4925 PL-0275-18-1920- Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
0 4 dni 10 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#4928 PL-0275-18-15702 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
60.00 PLN
0 4 dni 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#4929 PL-0275-18-1921 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#4931 PL-0275-18-1922 - Dzwonkowski Arkadiusz
80.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#4936 PL-0266-10-6118 ORYG. PIELESIAK LESZEK
80.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#4937 FINAŁ 1051 MIEJSCE - ANDRZEJ - PL-047-18-19165
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 10 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#4939 FINAŁ 555 MIEJSCE - BEJM MAREK - PL-0479-18-9693
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 10 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#4941 FINAŁ 720 MIEJSCE - BOBEK STANISŁAW 3 - PL-0439-18-46
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#4943 DOLOT - CHLUDZIŃSKI MAREK 1 - PL-0352-18-3272
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#4946 FINAŁ 285 MIEJSCE - CZARNOCKA MILENA - PL-0414-18-18157
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:00
#4948 FINAŁ 955 MIEJSCE - DAKOS 1 - PL-0207-18-6420
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#4949 FINAŁ 146 MIEJSCE - DROBNY A + G 1 - PL-024-18-5738
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#4950 FINAŁ 930 MIEJSCE - DROBNY A + G 2 - PL-024-18-5737
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#4953 FINAŁ 416 MIEJSCE - DUDEK TOMASZ 2 - PL-0318-18-5973
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
35 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:57:00
#4954 FINAŁ 282 MIEJSCE - PL-053-18-506 - GINTER JAKUB
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:00
#4955 FINAŁ 288 MIEJSCE - GOLA JAROSŁAW - PL-0461-18-7101
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:00
#4957 FINAŁ 918 MIEJSCE - GÓRKA MARIAN 1 - PL-0198-18-6228
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:00
#4959 FINAŁ 727 MIEJSCE - GRANICA - TOKARCZYK - PL-0327-18-7725
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#4961 FINAŁ 928 MIEJSCE - JABŁOŃSKI PIOTR - PL-0326-18-7659
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4962 FINAŁ 240 MIEJSCE - JABŁOŃSKI PIOTR - PL-0326-18-7603
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:00
#4965 FINAŁ 333 MIEJSCE - JAWORSKA AGNIESZKA - PL-0489-18-8002
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:20:00
#4966 FINAŁ 395 MIEJSCE - JOPEK TOMASZ 3 - PL-039-18-3775
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:25:00
#4967 FINAŁ 414 MIEJSCE - KACPERSKI CEZARY 3 - PL-0222-18-5092
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:00
#4968 FINAŁ 552 MIEJSCE - KACPERSKI KRZYSZTOF - PL-0222-18-5067
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:35:00
#4970 FINAŁ 700 MIEJSCE - KAŁUŻA STANISŁAW 1 - PL-0414-18-5514
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:45:00
#4971 FINAŁ 845 MIEJSCE - KAPTUR DARIUSZ 2 - PL-057-18-4929
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:50:00
#4973 FINAŁ 982 MIEJSCE - KOSTRZEWSKI GRZEGORZ - PL-0367-18-12090
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:00
#4975 FINAŁ 705 MIEJSCE - KOZIOŁEK MAREK - PL-0232-18-6405
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:10:00
#4976 FINAŁ 681 MIEJSCE - KUBIAK WOJCIECH - PL-097-18-12705
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 13 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:15:00
#4978 FINAŁ 580 MIEJSCE - KUROPATWA ROMUALD - PL-0339-18-7004
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 14 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:25:00
#4980 FINAŁ 519 MIEJSCE - LESZKO JACEK - PL-0447-18-7572
RODOWÓD
200.00 PLN
0 5 dni 14 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:35:00
#4981 FINAŁ 770 MIEJSCE - LESZKO JACEK - PL-0447-18-7581
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:40:00
#4982 FINAŁ 595 - LICA MAREK 1 - PL-0296-18-5005
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:45:00
#4983 FINAŁ 560 MIEJSCE - LINOWSKI ZBIGNIEW 1 - PL-0475-18-9318
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 14 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:50:00
#4984 FINAŁ 839 MIEJSCE - LIZAK ANDRZEJ 1 - PL-0103-18-15023
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:35:00
#4986 FINAŁ 135 MIEJSCE - LUSA IWONA - PL-0278-18-183
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#4987 FINAŁ 665 MIEJSCE - ŁATA DARIUSZ 2 - PL-0193-18-6032
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#4989 FINAŁ 403 MIEJSCE - MACHELSKI WITOLD 1 - PL-0156-18-1388
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#4992 FINAŁ 1004 MIEJSCE - MAŁOLEPRZY ANDRZEJ 2 - PL-0275-18-16477
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#4993 FINAŁ 449 MIEJSCE - MAŁOLEPSZY ANDRZEJ 2 - PL-0275-18-16494
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#4996 FINAŁ 605 MIEJSCE - MIŃKOWSKI BOGDAN - PL-0482-18-3007
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:00
#4997 FINAŁ 214 MIEJSCE - MOSKAL KRZYSZTOF 1 - PL-0395-18-11693
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:00
#4999 FINAŁ 791 MIEJSCE - MUĆKA J+ Ł 1 - PL-0468-18-516
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#5003 FINAŁ 978 MIEJSCE - NOWAK MIROSŁAW 2 - PL-087-18-224
200.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:00
#5009 FINAŁ 507 MIEJSCE - PIETRZYK DARIUSZ 1 - PL-0452-18-1050
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#5011 FINAŁ 744 MIEJSCE - POWROŹNIK STANISŁAW - PL-047-18-9102
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5012 FINAŁ 671 MIEJSCE - PRANAGAL EDWARD - PL-0208-18-19004
RODOWÓD
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:00
#5013 FINAŁ 259 MIEJSCE - PYTEL PIOTR 1 - PL-0315-18-7920
200.00 PLN
0 12 godzin
25 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:47:00
#5014 FINAŁ 323 MIEJSCE - RAJSZ WIESŁAW 1 - PL-0147-18-5584
200.00 PLN
0 4 dni 12 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:00
#5019 FINAŁ 881 MIEJSCE - SERAFIN GABRIEL 1 - PL-0408-18-2654
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:40:00
#5021 FINAŁ 472 MIEJSCE - SEROKA KRZYSZTOF 5 - PL-018-18-6429
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:50:00
#5022 FINAŁ 844 MIEJSCE - SEROKA ŁUKASZ 2 - PL-0223-18-12911
200.00 PLN
0 4 dni 13 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:55:00
#5024 FINAŁ 674 MIEJSCE - STRZELIŃSKI ARTUR 1 - PL-0414-18-661
RODOWÓD
200.00 PLN
0 13 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:05:00
#5026 FINAŁ 363 MIEJSCE - SZCZĘSNY RAFAŁ 2 - PL-0275-18-5609
RODOWÓD
200.00 PLN
0 13 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:15:00
#5027 FINAŁ 193 MIEJSCE - ŚMIESZKOWICZ AREK 1 - PL-0103-18-17278
200.00 PLN
0 13 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:20:00
#5033 FINAŁ 443 MIEJSCE - WALDEMARÓW TRZECH - PL-0466-18-710
RODOWÓD
200.00 PLN
0 14 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:50:00
#5034 FINAŁ 106 MIEJSCE - WODZISŁAWSKI ZBIGNIEW 1 - PL-045-18-2087
RODOWÓD
200.00 PLN
0 14 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:55:00
#5036 FINAŁ 176 MIEJSCE - ŻYBURA - WÓJCIK - PL-0210-18-1115
RODOWÓD
200.00 PLN
0 14 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
22:05:00
#5054 NL-15-1878377 - oryg. Machiel Buijk
RODOWÓD
600.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
36 minut 11 sekund

Zakończenie aukcji:
19:57:57
#5056 NL-17-1840910- oryg. Machiel Buijk
RODOWÓD
600.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5059 DOLOT - DĘBKOWSKI GRZEGORZ 1 - PL-0406-18-12312
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#5061 DOLOT - DOMINIAK & KURCZOBA - PL-0190-18-75
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#5062 FINAŁ 821 MIEJSCE - KAŁUŻA STANISŁAW 2 - PL-0414-18-5522
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:00
#5063 FINAŁ 750 MIEJSCE - KAŁUŻA STANISŁAW 3 - PL-0414-18-5572
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:00
#5065 DOLOT - KOMOROWSKI PAWEŁ - PL-0103-18-15998
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:00
#5066 DOLOT - KRAJEWSKI & ULATOWSKI - PL-042-18-15543
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:00
#5068 DOLOT - MIGIEL TEAM 2 - PL-0237-18-6343
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#5069 DOLOT - MUCHA WOJCIECH 2 - PL-066-18-9410
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#5070 DOLOT - PRZYBYŁEK JOANNA - PL-0243-18-3201
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:00
#5071 FINAŁ 1056 MIEJSCE - RAMBO TEAM - PL-0237-18-718
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5072 DOLOT - SPRYCHA ŁUKASZ 4 - PL-0468-18-11397
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:00
#5074 FINAŁ 778 MIEJSCE - SZCZĘSNY RAFAŁ 1 - PL-0275-18-5618
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:00
#5075 DOLOT - ZALEJSKI MARIUSZ - PL-0273-18-1049
200.00 PLN
0 5 dni 12 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:20:00
#5076 FINAŁ 742 MIEJSCE - CZAPLIŃSKI TOMASZ - PL-0243-18-3215
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:00
#5104 NL-11-1342964 oryg. HANS EIJERKAMP
RODOWÓD
800.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
21 minut 58 sekund

Zakończenie aukcji:
19:43:44
#5105 NL-13-1804392 oryg. HANS EIJERKAMP
RODOWÓD
1000.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:00
#5120 FINAŁ 208 MIEJSCE - SEROKA KRZYSZTOF1 - PL-0125-18-3630
200.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
38 minut 48 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:34
#5121 FINAŁ 622 MIEJSCE -MACHELSKI WITOLD 1 - PL-0156-18-1384
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
36 minut 50 sekund

Zakończenie aukcji:
17:58:36
#5122 FINAŁ 392 MIEJSCE - STAROŃ KAZIMIERZ 2 - PL-0169-18-6957
200.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
41 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
18:02:53
#5123 FINAŁ 406 MIEJSCE - STAROŃ KAZIMIERZ 3 - PL-0169-18-6968
200.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
49 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:53
#5125 FINAŁ 1018 MIEJSCE - DAKOS 3 - PL-0207-18-6436
200.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#5132 FINAŁ 446 MIEJSCE - MOSKAL KRZYSZTOF 1 PL-039518-11691
200.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
39 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:53
#5133 FINAŁ 413 MIEJSCE - BASIAGA H + R 1 - PL-0451-18-939
200.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
44 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:53
#5135 FINAŁ 76 MIEJSCE - MONIKA M 1- PL-0492-18-11837
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
54 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:53
#5137 FINAŁ 597 MIEJSCE - MIGODZIŃSKI P+P 2 - PL-072-18-754
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
4 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:53
#5142 FINAŁ 699 MIEJSCE - ŚLĘZAK GRZEGORZ 1 - PL-0103-18-7252
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
14 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:53
#5143 FINAŁ 584 MIEJSCE - RAJSZ WIESŁAW 1 - PL-0147-18-5572
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
19 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:53
#5144 FINAŁ 832 MIEJSCE - OLCZYK ZDZISŁAW 1 - PL-0153-18-5645
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
24 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:45:53
#5146 DOLOT - WITCZAK MARCIN 1 - PL-0181-18-2113
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
29 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:53
#5147 FINAŁ 904 MIEJSCE - DK LOGISTIC - PL-018-18-6439
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
34 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:53
#5148 FINAŁ 946 MIEJSCE - SEROKA KRZYSZTOF 2 - PL-018-18-6458
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
39 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:53
#5150 FINAŁ 302 MIEJSCE - DAKOS 3- PL-0207-18-6434
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
49 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:10:53
#5154 PL-0205-18-9823 oryg. Artur Pawelec
RODOWÓD
100.00 PLN
0 4 dni 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#5165 FINAŁ 407 MIEJSCE - KACPERSKI KRZYSZTOF- PL-0222-18-5066
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
54 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:53
#5167 FINAŁ 589 MIEJSCE - STRONGMAN RADZIK - PL-0222-18-5288
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
4 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:25:53
#5168 FINAŁ 381 MIEJSCE - PATRYK & MAKSIU PL-0224-18-6641
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
9 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:53
#5171 FINAŁ 352 MIEJSCE - MATUSZNY 1 - PL-027-18-290
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
19 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:40:53
#5172 FINAŁ 948 MIEJSCE - BROSZKIEWICZ MARIUSZ PL-0275-18-16851
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
21 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:42:53
#5173 FINAŁ 368 MIEJSCE - JAGUŚ ROMAN PL-0275-18-5954
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
24 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:45:53
#5175 FINAŁ 1002 MIEJSCE - PYTEL PIOTR 2 PL-0314-18-451
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
34 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
20:55:53
#5177 FINAŁ 814 MIEJSCE - WCISŁO MAREK PL-0352-18-3201
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
44 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:05:53
#5178 FINAŁ 1026 MIEJSCE - KUŹNIK URSZULA PL-0407-18-47
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
49 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:10:53
#5179 FINAŁ 299 MIEJSCE - PASYMOWSKI EUGENIUSZ 2 PL-042-18-14232
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
54 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:15:53
#5180 DOLOT - PASYMOWSKI EUGENIUSZ 2 PL-042-18-14243
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
4 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:25:53
#5181 FINAŁ 180 MIEJSCE - KRAJEWSKI JAROSŁAW PL-042-18-15539
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
9 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:30:53
#5182 FINAŁ 153 MIEJSCE - SKROBAS ANDRZEJ PL-0468-18-10705
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
14 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:35:53
#5184 FINAŁ 704 MIEJSCE - MYSZEWSKI KRZYSZTOF PL-0482-18-2473
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
19 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:40:53
#5185 FINAŁ 438 MIEJSCE - ADRIAN LECH 1 - PL-053-18-342
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
24 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:45:53
#5186 FINAŁ 467 MIEJSCE - MIGODZIŃSKI P+P 2 - PL-072-18-758
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
6 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:27:53
#5187 DOLOT - PAŁYGA GRZEGORZ - PL-092-18-5301
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
29 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:50:53
#5188 FINAŁ 623 MIEJSCE - SOKALSKA KATARZYNA - PL-096-18-9109
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
34 minut 7 sekund

Zakończenie aukcji:
21:55:53
#5237 PL-0125-18-3950 oryg. Krystian Kahler
350.00 PLN
0 2 dni 13 godzin
8 minut 10 sekund

Zakończenie aukcji:
20:29:56
#5238 FINAŁ 673 MIEJSCE - DZIURZYŃSKI GRZEGORZ - PL-0361-18-3550
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
38 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:23
#5239 FINAŁ 672 MIEJSCE - BASIAGA H+R 3 - PL-0451-18-990
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
43 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:23
#5240 FINAŁ 167 MIEJSCE - TEAM KOKOSZKA & BOBAK - PL-0223-18-12904
200.00 PLN
0 10 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#5242 FINAŁ 765 MIEJSCE - KUBICKI DARIUSZ 2 - PL-0243-18-1254
RODOWÓD
200.00 PLN
0 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#5243 FINAŁ 1022 MIEJSCE - WÓJCICKI PIOTR 1 - PL-0264-18-10258
200.00 PLN
0 11 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#5244 FINAŁ 1044 MIEJSCE - KUBIAK WOJCIECH - PL-097-18-12667
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#5245 FINAŁ 11689 MIEJSCE - MOSKAL KRZYSZTOF 1 - PL-0395-18-11689
200.00 PLN
0 11 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#5246 FINAŁ 892 MIEJSCE - KACPERSKI CEZARY 2 - PL-0222-18-5089
200.00 PLN
0 11 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:40:00
#5248 FINAŁ 645 MIEJSCE - BOBEK STANISŁAW 3 - PL-0439-18-182
200.00 PLN
0 11 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:00
#5249 FINAŁ 274 MIEJSCE - MASTERTEAM - PL-074-18-708
RODOWÓD
200.00 PLN
0 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#5251 DOLOT - KOMOROWSKI PAWEŁ - PL-0103-18-15993
200.00 PLN
0 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#5252 FINAŁ 868 MIEJSCE - BEJM MAREK 2 - PL-0479-18-9620
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
58 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:23
#5253 FINAŁ 371 MIEJSCE - BISKUP WOJCIECH - PL-024-18-978
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
48 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:23
#5254 FINAŁ 859 MIEJSCE - BISKUP WOJCIECH - PL-024-18-943
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
53 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:23
#5255 FINAŁ 369 MIEJSCE - BOBEK STANISŁAW 1 - PL-0439-18-55
400.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
58 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:23
#5256 FINAŁ 854 MIEJSCE - BUTLER KAZIMIERZ 1 - PL-0481-18-2536
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
8 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:23
#5257 FINAŁ 968 MIEJSCE - CHLUDZIŃSKI MAREK 2 - PL-0352-18-3205
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
13 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:23
#5259 FINAŁ 249 MIEJSCE - DOMINIAK & KURCZOBA - PL-0190-18-123
200.00 PLN
0 1 dni 10 godzin
55 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:17:23
#5260 FINAŁ 203 MIEJSCE - DOMINIAK & KURCZOBA 3 - PL-0190-18-68
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
28 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:23
#5261 FINAŁ 602 MIEJSCE - DUDA ANDRZEJ - PL-0443-18-94
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
33 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:23
#5262 FINAŁ 972 MIEJSCE - DZWONKOWSKI MATEUSZ 1 - PL-0275-18-8164
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
37 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
18:59:23
#5263 FINAŁ 889 MIEJSCE - GOSTYŃSKI ROBERT - PL-0480-18-6107
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
38 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:23
#5264 FINAŁ 737 MIEJSCE - GRABKA PIOTR 1- PL-0444-18-250
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
48 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:23
#5265 FINAŁ 862 MIEJSCE - JANO TORUŃ - PL-035-18-9740
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
43 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:23
#5266 DOLOT- JOPEK TOMASZ 1 - PL-039-18-3785
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
53 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:23
#5267 FINAŁ 746 MIEJSCE - JOPEK TOMASZ 1 - PL-039-18-3786
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 11 godzin
58 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:23
#5269 DOLOT - KACPERSKI CEZARY - PL-0222-18-5075
200.00 PLN
0 1 dni 12 godzin
8 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:23
#5270 FINAŁ 152 MIEJSCE -KACPERSKI CEZARY 2 - PL-0222-18-5928
200.00 PLN
0 1 dni 12 godzin
13 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:23
#5272 FINAŁ 271 MIEJSCE - KUTKOWSKI LESZEK 2 - PL-0271-18-6134
200.00 PLN
0 1 dni 12 godzin
28 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:23
#5273 FINAŁ 695 MIEJSCE - KUŹNIK URSZULA - PL-0407-18-49
RODOWÓD
200.00 PLN
0 1 dni 12 godzin
33 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:23
#5274 FINAŁ 375 MIEJSCE - LESZKO JACEK - PL-0447-18-7597
200.00 PLN
0 1 dni 12 godzin
38 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:23
#5275 FINAŁ 824 MIEJSCE - LEWANDOWSCY - PL-098-18-20427
200.00 PLN
0 12 godzin
43 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:23
#5276 FINAŁ 620 MIEJSCE - LIZAK ANDRZEJ 2 - PL-0103-18-15026
RODOWÓD
200.00 PLN
0 12 godzin
48 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
20:10:23
#5277 FINAŁ 359 MIEJSCE - LIZAK ANDZRZEJ 2 - PL-0103-18-15018
RODOWÓD
200.00 PLN
0 12 godzin
53 minut 37 sekund

Zakończenie aukcji:
20:15:23
#5279 FINAŁ 764 MIEJSCE - LUSA WIESŁAW - PL-0352-18-3370
200.00 PLN
0 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#5282 FINAŁ 905 MIEJSCE - MATUSZNY 2 - PL-027-18-280
200.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#5283 FINAŁ 245 MIEJSCE - MOKRZYCKI BOLESŁAW 1- PL-0233-18-922
200.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:00
#5284 FINAŁ 917 MIEJSCE - MOKRZYCKI BOLESŁAW 2 - PL-0233-18-908
200.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#5285 DOLOT- MONIKA M1- PL-0492-18-11838
200.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:00
#5286 FINAŁ 433 MIEJSCE - MONIKA M2 - PL-0492-18-11833
200.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#5287 FINAŁ 920 MIEJSCE - MROWIEC J+M 2- PL-0261-18-7021
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#5288 FINAŁ 920 MIEJSCE - MROWIEC J+M 1 - PL-0261-18-2789
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#5289 FINAŁ 721 MIEJSCE - MURAWSKI PIOTR - PL-0239-18-12245
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#5291 FINAŁ 338 MIEJSCE - PAWLAK JACEK 2- PL-0215-18-5856
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:00
#5292 FINAŁ 337 MIEJSCE -PIĄTKOWSKI KRZYSZTOF 1- PL-0490-18-3235
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:00
#5293 FINAŁ 782 MIEJSCE -POPIÓŁ JANUSZ 5 - PL-0284-18-613
RODOWÓD
220.00 PLN
dedal62
1 7 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#5294 FINAŁ 747 MIEJSCE -PREZLATA & ZAPART - PL-0302-18-4993
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
35 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:57:00
#5295 DOLOT -SERAFIN GABRIEL 1- PL-0408-18-2692
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#5296 FINAŁ 93 MIEJSCE -SEROKA KRZYSZTOF 1- PL-0125-18-3635
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:00
#5297 DOLOT -SEROKA KRZYSZTOF 4 - PL-018-18-6428
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#5298 FINAŁ 692 MIEJSCE -SOFFNERY- PL-0254-18-11113
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:00
#5299 FINAŁ 1015 MIEJSCE -SPRYCHA EWA 1- PL-0468-18-11435
200.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:00
#5300 FINAŁ 437 MIEJSCE -SPRYCHA ŁUKASZ 2- PL-0468-18-11691
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:00
#5301 FINAŁ 850 MIEJSCE -SPRYCHA ŁUKASZ 7- PL-042-18-15474
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
17 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:39:00
#5302 DOLOT -SPRYCHA MICHAŁ- PL-0468-18-11602
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:00
#5303 FINAŁ 417 MIEJSCE -STAROŃ KAZIMIERZ 2- PL-0169-18-6958
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:45:00
#5304 FINAŁ 402 MIEJSCE -SZYMAŃSKI GRZEGORZ 3- PL-0384-18-7102
RODOWÓD
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#5305 FINAŁ 289 MIEJSCE -ŚLĘZAK GRZEGORZ 1 - PL-0103-18-8437
200.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:00
#5307 FINAŁ 362 MIEJSCE -ŚMIESZKOWICZ ARKADIUSZ - PL-0103-18-17285
400.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
51 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:13:00
#5308 FINAŁ 785 MIEJSCE -TEODORCZYK ŁUKASZ - PL-0273-18-6068
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
6 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:28:00
#5309 FINAŁ 826 MIEJSCE -TOMALA A + I 4 - PL-0408-18-869
200.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
54 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:16:00
#5310 FINAŁ 200 MIEJSCE -WALDEMARÓW TRZECH - PL-0466-18-798
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:35:00
#5311 FINAŁ 613 MIEJSCE -ZYGMUNT 1 - PL-0303-18-2174
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:40:00
#5312 FINAŁ 587 MIEJSCE - ŻYBURA D.-WÓJCIK K.- PL-0210-18-1100
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 14 godzin
6 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:28:00
#5313 FINAŁ 860 MIEJSCE - ŻYBURA D.-WÓJCIK K.- PL-0210-18-1117
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 13 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:00
#5316 DV-09724-10-1537
RODOWÓD
200.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
48 minut 51 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:37
#5318 NL-12-1029989
RODOWÓD
300.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
58 minut 51 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:37
#5319 PL-0395-12-13567
RODOWÓD
170.00 PLN
Marunio
1 6 dni 12 godzin
8 minut 51 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:37
#5320 PL-0395-12-13565
RODOWÓD
210.00 PLN
Marunio
3 6 dni 12 godzin
33 minut 51 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:37
#5321 NL-12-1029982
RODOWÓD
300.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
23 minut 51 sekund

Zakończenie aukcji:
19:45:37
#5325 FINAŁ 466 MIEJSCE - HAŁAT B+D - CZ-0156-18-168
400.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#5326 FINAŁ 598 MIEJSCE - HAŁAT B+D - CZ-0156-18-165
400.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:00
#5327 FINAŁ 658 MIEJSCE - KUKI - DAN-111-18-0022
400.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#5328 FINAŁ 1046 MIEJSCE - ANDRZEJ I BOGDAN - UKR-18-2255567
400.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:00
#5329 FINAŁ 882 MIEJSCE - ANDRZEJ I BOGDAN - UKR-18-2255172
400.00 PLN
0 7 dni 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#5330 FINAŁ 483 MIEJSCE - ANDRZEJ I BOGDAN - UKR-18-2255165
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#5331 FINAŁ 112 MIEJSCE - JWJ - NL-18-1081075
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#5332 FINAŁ 266 MIEJSCE - FUTURAL - NL-18-1216560
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#5333 FINAŁ 941 MIEJSCE - HARRIE VAN BOXMEER - NL-18-1264898
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:40:00
#5334 FINAŁ 603 MIEJSCE - JOS EVERS - NL-18-1279141
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:00
#5335 FINAŁ 400 MIEJSCE - BEVERDAM RACING TEAM 2 - NL-18-1569261
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:00
#5336 FINAŁ 847 MIEJSCE - BEVERDAM RACING TEAM 1 - NL-18-1569266
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#5337 FINAŁ 99 MIEJSCE - ANNEKE & PIERRE FAES - NL-18-1733954
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#5338 DOLOT - SPARTA III - NL-18-1799634
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#5339 FINAŁ 1011 MIEJSCE - JWJ - NL-18-1799638
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:00
#5340 FINAŁ 166 MIEJSCE - SAMIEC & STANLEY USA - B-18-2014460
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 11 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#5341 FINAŁ 173 MIEJSCE - SZCZĘSNY SŁAWOMIR - B-18-2014479
RODOWÓD
440.00 PLN
Dawid
2 7 dni 12 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:00
#5342 FINAŁ 273 MIEJSCE - FSC - PERK - ZIELIŃSKI SYLWESTER - B-18-2079485
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:00
#5343 FINAŁ 246 MIEJSCE - FSC - PERK - ZIELIŃSKI SYLWESTER
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:00
#5344 FINAŁ 940 MIEJSCE - ZIOBRONIEWICZ WOJCIECH - B-18-2131049
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:00
#5345 FINAŁ 70 MIEJSCE - VERSTRAETE - B-18-4109166
RODOWÓD
450.00 PLN
zbyszek
2 7 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#5346 FINAŁ 600 MIEJSCE - NOWAK SZCZEPAN 1 - B-18-5100934
420.00 PLN
arturpawelec
1 7 dni 12 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:50:00
#5347 DOLOT - KLIMCZAK JERZY 5 - B-18-5100940
RODOWÓD
420.00 PLN
arturpawelec
1 7 dni 12 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:55:00
#5348 FINAŁ 886 MIEJSCE - BACH SEBASTIAN 2 - B-18-5101039
420.00 PLN
arturpawelec
1 7 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5349 DOLOT -DREAM TEAM & TIM MACKEN 1 - B-18-6065953
450.00 PLN
zbyszek
2 7 dni 12 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:10:00
#5352 FINAŁ 399 MIEJSCE - KACPERSKI CEZARY 4 - DV-02475-18-990
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 4 godzin
14 sekund

Zakończenie aukcji:
11:22:00
#5353 FINAŁ 762 MIEJSCE - KACPERSKI CEZARY 4 - DV-02475-18-992
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:20:00
#5354 FINAŁ 888 MIEJSCE - KACPERSKI KRZYSZTOF - DV-02475-18-995
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:25:00
#5355 FINAŁ 322 MIEJSCE - DUDA K+A - DV-02721-18-113
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:00
#5356 FINAŁ 132 MIEJSCE - ŁADA SŁAWOMIR - DV-02899-18-102
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:35:00
#5357 FINAŁ - 92 MIEJSCE - ŁADA SŁAWOMIR - DV-02899-18-115
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 4 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
11:40:00
#5358 FINAŁ 576 MIEJSCE - ŁADA SŁAWOMIR - DV-02899-18-120
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:45:00
#5359 FINAŁ 484 MIEJSCE - ZAJĄC TEAM - DV-03208-18-453
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:50:00
#5360 FINAŁ 138 MIEJSCE - THORSTEN & FINN LEON - DV-04939-18-624
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:55:00
#5361 FINAŁ 942 MIEJSCE - THORSTEN & FINN LEON - DV-04939-18-637
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:00
#5362 FINAŁ 327 MIEJSCE - THORSTEN & FINN LEON - DV-04939-18-638
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:05:00
#5363 FINAŁ 675 MIEJSCE - TEAM EDYTA I BEN 2 - DV-06347-18-1403
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:10:00
#5364 FINAŁ 277 MIEJSCE - TEAM EDYTA I BEN 2 - DV-06347-18-1410
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:15:00
#5365 FINAŁ 588 MIEJSCE - TEAM EP-GMKK 2 - DV-06496-18-1104
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:20:00
#5366 FINAŁ 964 MIEJSCE - TEAM EP-GMKK 2 - DV-06496-18-1112
400.00 PLN
0 7 dni 14 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:25:00
#5367 FINAŁ 387 MIEJSCE - SOKOLUK EMILIA 1 - DV-08386-18-5083
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 14 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:30:00
#5368 FINAŁ 80 MIEJSCE - SOKOLUK EMILIA 2 - DV-08386-18-5086
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 14 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:45:00
#5369 FINAŁ 736 MIEJSCE - TEAM KUBICCY - DV-08579-18-295
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 14 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:50:00
#5370 FINAŁ 27 MIEJSCE - TEAM KUBICCY - DV-08579-18-493
400.00 PLN
0 7 dni 14 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:55:00
#5371 FINAŁ 405 MIEJSCE - BERND WULHORST - DV-08600-18-618
400.00 PLN
0 7 dni 14 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
22:00:00
#5372 FINAŁ 405 MIEJSCE - GRZELAK Z+D 2 - DV-09012-18-8130
RODOWÓD
400.00 PLN
0 7 dni 14 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:30:00
#5373 FINAŁ 474 MIEJSCE - MUHL REINHARD - DV-09715-18-73
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
21:00:00
#5374 FINAŁ 877 MIEJSCE - MUHL REINHARD - DV-09715-18-78
400.00 PLN
0 7 dni 13 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:30:00
#5375 FINAŁ 317 MIEJSCE - KOCEMBA J+J - DV-04404-18-21
400.00 PLN
0 7 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5376 FINAŁ 644 MIEJSCE - BARANOWSKI P+R - PL-03-18-7727
RODOWÓD
400.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:00
#5377 FINAŁ 586 MIEJSCE - BARANOWSKI P+R - PL-03-18-7897
RODOWÓD
400.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:00
#5378 FINAŁ 786 MIEJSCE - BARANOWSKI P+R - PL-03-18-8057
RODOWÓD
400.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#5379 FINAŁ 221 MIEJSCE - BRUCKI - CYBULSKI - PL-0304-18-2487
400.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:00
#5380 FINAŁ 256 MIEJSCE - DAKOS 2 - PL-0207-18-6402
400.00 PLN
0 6 dni 10 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#5381 FINAŁ 1037 MIEJSCE - DOMINIAK & KURCZOBA - PL-0190-18-133
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#5382 FINAŁ 492 MIEJSCE - DROBNY A+G 1 - PL-024-18-5749
RODOWÓD
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#5383 FINAŁ 981 MIEJSCE - DUDEK TOMASZ 1 - PL-03189-18-5962
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
13 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#5384 FINAŁ 653 MIEJSCE - GRABKA PIOTR 1 - PL-0444-18-220
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:40:00
#5385 FINAŁ 896 MIEJSCE - JÓZEF WALKOSZ - PL-0326-18-18116
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
23 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:00
#5386 FINAŁ 956 MIEJSCE - JÓZEF WALKOSZ - PL-03-18-7806
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
28 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:00
#5387 FINAŁ 812 MIEJSCE - KOŁODZIEJCZAK SŁAWOMIR - PL-0489-18-8512
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
33 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#5388 FINAŁ 1025 MIEJSCE - MARCINJAK KRZYSZTOF - PL-0414-18-1906
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#5389 FINAŁ 883 MIEJSCE - PALUCH MARCIN 2 - PL-018-18-3216
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#5390 FINAŁ 996 MIEJSCE - PIASECKI ZBIGNIEW 1 - PL-0221-18-6341
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
48 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:00
#5391 FINAŁ 30 MIEJSCE - PIĄTKOWSKI WOJCIECH - PL-0490-18-7004
RODOWÓD
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
53 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#5392 FINAŁ 329 MIEJSCE - PRZYBYSZ ZBIGNIEW 1 - PL-0473-18-4050
400.00 PLN
0 6 dni 11 godzin
58 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:00
#5393 FINAŁ 1052 MIEJSCE - SAMIEC MARIO USA 2 - PL-0352-18-3283
400.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
3 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:00
#5394 FINAŁ 617 MIEJSCE - TEODORCZYK ŁUKASZ - PL-0273-18-6047
400.00 PLN
0 6 dni 12 godzin
8 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:00
#5395 FINAŁ 35 MIEJSCE - TOKARCZYK TEAM - PL-0162-18-3617
500.00 PLN
nawala1
1 6 dni 12 godzin
18 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:00
#5397 PL-0275-17-1168 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
150.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5398 PL-0275-18-17107 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
300.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5400 PL-0275-17-3152 - Dzwonkowski Arkadiusz
100.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5401 PL-0275-15-8695 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5403 PL-0274-17-20843 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
150.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5404 PL-0266-11-4726 - oryg. Pielesiak Leszek
RODOWÓD
150.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5405 PL-0275-18-15725 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
mateusz123
1 3 dni 12 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:00
#5406 PL-0275-17-1253 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
200.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5407 PL-0274-17-20840 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
80.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5408 PL-047-14-10228 - Dzwonkowski Arkadiusz
90.00 PLN
mateusz123
1 3 dni 12 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:00
#5409 PL-0275-18-15738 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
mateusz123
1 3 dni 12 godzin
43 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:05:00
#5410 PL-0276-15-2932 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
200.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5411 PL-0275-16-12353 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
150.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5412 PL-0275-18-1948 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5413 PL-0275-18-1939 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
150.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5414 PL-0275-16-13116 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5415 PL-0275-18-17169 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5416 PL-0275-17-1287 - Dzwonkowski Arkadiusz
RODOWÓD
100.00 PLN
0 3 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5417 PL-053 -13-10149 oryg. Oleksiak Zbigniew
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 10 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:27
#5419 PL-11-PZHGP- 422917 oryg. Oleksiak Zbigniew -OLIMPIJKA
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 10 godzin
53 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:27
#5420 B-16-6100058
200.00 PLN
0 9 dni 10 godzin
58 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:27
#5421 PL- 0181-18 -2450
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:27
#5422 PL-053-12-1394 oryg. Oleksiak Zbigniew
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:27
#5423 NL-16-1190601 oryg. BEVERDAM
RODOWÓD
400.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:27
#5424 PL- 024-15-3317
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:27
#5425 PL-053-12-10424 oryg. Oleksiak Zbigniew
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 11 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:27
#5426 PL-053-15-2710 oryg. Oleksiak Zbigniew
RODOWÓD
400.00 PLN
0 9 dni 11 godzin
48 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:27
#5427 DV-07493-15-1011
RODOWÓD
500.00 PLN
0 9 dni 11 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:27
#5428 PL-0181-18-3100
RODOWÓD
400.00 PLN
0 9 dni 11 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:27
#5429 NL-16-1190132 oryg. BEVERDAM
RODOWÓD
400.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
8 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:27
#5430 DV-07493-15-1344
RODOWÓD
400.00 PLN
0 9 dni 11 godzin
58 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:27
#5431 PL-024-11-8712
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
38 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:27
#5432 PL-0181-18-2269
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
9 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:31:27
#5433 PL-0444-15-3955
RODOWÓD
400.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
17 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:39:27
#5435 PL-0181-18-4951
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
14 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:36:27
#5436 PL-0181-18-4951
RODOWÓD
300.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
14 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:36:27
#5437 PL-0444-18-13367
200.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
14 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:36:27
#5438 PL-0179-18-678
RODOWÓD
200.00 PLN
0 9 dni 12 godzin
14 minut 41 sekund

Zakończenie aukcji:
19:36:27
#5439 PL-0316-17-5158 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5440 PL-0316-17-5283 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5441 PL-0316-18-2015 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5442 PL-0176-18-10446 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5443 PL-0316-18-2017 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5444 PL-0316-16-3235 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5445 PL-048-18-9693 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5446 PL-0176-18-10651 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5447 PL-0176-18-10662 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5448 PL-0176-18-10471 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5449 PL-0176-18-10468 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5450 PL-0316-18-2086 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5451 PL-048-18-9680 - oryg. Marek & Mracin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5452 PL-0176-18-10663 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5453 PL-048-18-4363 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5454 PL-048-18-4338 - oryg. Marek & Marcin Rzepka
RODOWÓD
400.00 PLN
0 10 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5455 NL-18-5117082 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5456 NL-18-5116994 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5457 NL-18-5116881 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5458 NL-18-5116882 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5459 NL-18-5117086 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5460 NL-18-5116932 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 14 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5461 NL-18-5116909 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5462 NL-18-5117064 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5463 NL-18-1733911 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5464 NL-18-5116896 - oryg. Anneke & Pierre Feas
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5465 NL-18-5116964 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5466 NL-18-5116929 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5467 NL-18-1734139 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5468 NL-18-1734108 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5469 NL-18-5116953 - oryg. Anneke & Pierre Feas
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5470 NL-18-5116933 - oryg. Anneke & Pierre Feas
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5471 NL-18-5116892 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5472 NL-18-1201688 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5473 NL-18-5116996 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5474 NL-18-1734107 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5475 NL-18-5116893 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5476 NL-18-5117057 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5477 NL-18-1733796 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5478 NL-18-5116895 - oryg. Anneke & Pierre Faes
500.00 PLN
0 11 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5479 FINAŁ 797 MIEJSCE - BARANOWSKI P+R - PL-03-18-7895
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 10 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:00:00
#5480 FINAŁ 670 MIEJSCE - BOBEK STANISŁAW 3 - PL-0439-18-158
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 10 godzin
43 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:05:00
#5481 FINAŁ 486 MIEJSCE - CZARNOCKI ANDRZEJ 1 - PL-0414-18-18037
400.00 PLN
0 13 dni 10 godzin
48 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:10:00
#5482 FINAŁ 774 MIEJSCE - FUNKCJONARIUSZ TEAM - PL-0362-18-5488
400.00 PLN
0 13 dni 10 godzin
53 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:15:00
#5483 FINAŁ 144 MIEJSCE - GRODNY ANDRZEJ - PL-0314-18-8815
400.00 PLN
0 13 dni 10 godzin
58 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:20:00
#5484 FINAŁ 165 MIEJSCE - JERZY SZCZĘŚNIAK - PL-0193-18-7909
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
3 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:25:00
#5485 DOLOT - JÓZEF WALKOSZ 2 - PL-03-18-8825
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
8 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:30:00
#5486 FINAŁ 614 MIEJSCE - JÓZEF WALKOSZ 6 - PL-0326-18-18068
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
13 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:35:00
#5487 FINAŁ 33 MIEJSCE - KOSTRZEWSKI GRZEGORZ - PL-0367-18-12091
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
18 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:40:00
#5488 FINAŁ 903 MIEJSCE - KRAJEWSKI & ULATOWSKI - PL-042-18-433
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
23 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:45:00
#5489 FINAŁ 378 MIEJSCE - LEBIEDZIEJEWSKI RYSZARD 1 - PL-0254-18-7204
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
28 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:50:00
#5490 FINAŁ 548 MIEJSCE - LICA MAREK 2 - PL-0296-18-5104
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
33 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
18:55:00
#5491 FINAŁ 142 MIEJSCE - MAJA 0193 - PL-0193-18-7919
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:00:00
#5492 FINAŁ 291 MIEJSCE - MELON ZDZISŁAW - PL-MŻ6-18-1702
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
43 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:05:00
#5493 FINAŁ 46 MIESJCE - OTARI & ZUZIA & GOSIA - PL-0352-18-3311
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
48 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:10:00
#5494 FINAŁ 539 MIEJSCE - PAŁYGA GRZEGORZ - PL-092-18-5331
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
53 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:15:00
#5495 FINAŁ 558 MIEJSCE - PRZYBYŁEK JOANNA 1 - PL-0243-18-3209
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 11 godzin
58 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:20:00
#5496 FINAŁ 538 MIEJSCE - PRZYBYSZ ZBIGNIEW 1 - PL-0473-18-4047
400.00 PLN
0 13 dni 12 godzin
3 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:25:00
#5497 FINAŁ 145 MIEJSCE - STRUZIK S+J 1 - PL-065-18-337
400.00 PLN
0 13 dni 12 godzin
8 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:30:00
#5498 FINAŁ 653 MIEJSCE - TRYC STANISŁAW - PL-03-18-8251
400.00 PLN
0 13 dni 12 godzin
13 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:35:00
#5499 FINAŁ 1023 MIEJSCE - WITCZAK MARCIN 2 - PL-0181-18-2116
RODOWÓD
400.00 PLN
0 13 dni 12 godzin
18 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
19:40:00
#5500 PL-0275-18-12165 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5501 PL-0275-18-12166 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5502 PL-0275-18-12261 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5503 PL-0275-18-12262 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5504 PL-0275-18-12270 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5505 PL-0275-18-12272 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5506 PL-0275-18-12276 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5507 PL-0275-18-12303 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5508 PL-0275-18-12311 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5509 PL-0275-18-12317 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5510 PL-0275-18-12319 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5511 PL-0275-18-12322 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5512 PL-0275-18-12323 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5513 PL-0275-18-12326 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5514 PL-0275-18-12328 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5515 PL-0275-18-12330 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5516 PL-0275-18-12339 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5517 PL-0275-18-12340 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5518 PL-0275-18-12344 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5519 PL-0275-18-12367 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5520 PL-0275-18-12374 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5521 PL-0275-18-12375 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5522 PL-0275-18-12376 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5523 PL-0275-18-12379 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5524 PL-0275-18-12380 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5525 PL-0275-18-12381 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5526 PL-0275-18-12382 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00
#5527 PL-0275-18-12383 - oryg. po Eijerkamp Van Loon - Silver Shadow
RODOWÓD
150.00 PLN
0 12 dni 12 godzin
38 minut 13 sekund

Zakończenie aukcji:
20:00:00Strona główna | Zarejestruj teraz | Zaloguj | Warunki korzystania z aukcji | Pomoc


Web development